Kompletta lösningar

Tjänster där kortinlösen och betalväxel säljs som ett paket. Mindre avtalsskrivande för dig som kund och bara ett företag du behöver ha kontakt med.

Kortinlösen

Hanterar transaktionen mellan betalväxel och utbetalning till butik. Kräver också avtal med betalväxel också för att bli en komplett tjänst.

Betalväxlar

Hanterar kundens inmatning av kortuppgifter samt ansvarar för inkrävande av pengarna och rapportering till kortinlösen. Kräver kortinlösen-tjänst för att bli komplett.